Ako ďaleko sa dostanem?

Koľko kilometrov prejdete autom za jeden deň? Nastavte ovládač a hodnoty počítadla dojazdu poľa vašich požiadaviek. Uvidíte, že e-Golf vo väčšine prípadov uspokojí vaše každodenné požiadavky.

km*

Profily rýchlosti "Mesto" a "Krajina" sú typické režimy jazdy modelu e-Golf použité každý deň.

Mesto (priemerná rýchlosť ca. 30 km/h):
S rýchlosťami do 70 km/h, častým spomalením a úplným zastavením vozidla odzrkadľuje režim "Mesto" typickú jazdu v meste. e-Golf tu využíva schopnosť spätného získavania brzdnej energie prostredníctvom rekuperácie, a tak optimalizuje dojazd vozidla. Vzhľadom na nízku priemernú rýchlosť v mestskom prostredí má nastavenie a používanie klimatizácie veľký vplyv na dojazd vozidla.

Krajina (priemerná rýchlosť ca. 70 km/h):
S maximálnou rýchlosťou nad 130 km/h (jazdný režim ECO: 120 km/h | jazdný režim ECO+: 95 km/h) a menším počtom zastávok odzrkadľuje režim "Krajina" typickú jazdu po cestách prvej triedy mimo mesta a na diaľnici. Vzhľadom na vysokú priemernú rýchlosť má klimatizácia malý vplyv na dojazd vozidla.

Rýchlostný profil

Mesto

Krajina

Disky

16"

17"

Leto alebo zima – e-Golf budete chcieť používať celý rok. S ovládačom teploty si môžete otestovať vplyv vonkajšej teploty na dojazd vozidla. Pritom tu nie je zohľadnené to, či máte zapnutú klimatizáciu respektíve kúrenie. Ďalšie možnosti nastavenia nájdete v bode „Klimatizácia“.

Vonkajšia teplota

°

Spotrebu energie môžete počas jazdy bezprostredne ovplyvniť výberom režimu jazdy. Okrem režimu NORMAL máte k dispozícii režim ECO a ECO+. Najväčší dojazd dosiahnete s režimom ECO+ - v závislosti od ďalších faktorov, ktoré majú vplyv na spotrebu energie. Režim ECO je optimálnou voľbou pre vodičov, ktorí kladú veľký dôraz na agilitu a komfort. S adekvátne nabitou batériou môžete samozrejme pri obidvoch režimoch jazdiť v spektre vyšších rýchlostí. Napríklad pri predbiehaní a krátkom zrýchlení.

Režim jazdy

Normal

ECO

ECO+

Klimatizácia

Klimatizácia a kúrenie.

Vďaka klimatizácii a kúreniu je v interiéri síce príjemnejšie, no majú veľký vplyv na spotrebu energie modelu e-Golf. Ak ste často odkázaný na používanie klimatizácie alebo kúrenia, berte do úvahy to, že to bude mať vplyv na dojazd. Pri výpočte faktorov dojazdu sa vychádza z toho, že je teplota v interiéri nastavená na 22° C. Vyššia alebo nižšia teplota vedie k odchýlkam v dojazde vozidla.

Tepelné čerpadlo

Energeticky úsporná alternatíva pre zimné obdobie je tepelné čerpadlo, dodávané na želanie, ktoré na zabezpečenie tepla v kabíne využíva okolitý vzduch a odpadové teplo elektrických pohonných komponentov. V porovnaní k elektrickému kúreniu to môže viesť k 50 % úspore energie. A má pozitívny vplyv na dojazd vozidla.

Nezávislá klimatizácia

Prostredníctvom systému Car-Net ju môžete ovládať aj na diaľku, teda kdekoľvek aj zo svojho smartfónu alebo z počítača, napríklad z kresla v obývačke. Takže keď nastúpite do svojho modelu e-Golf, má už interiér príjemnú teplotu. Ak by ste mali počas procesu nabíjania pustenú klimatizáciu, pozitívne tým ovplyvníte váš celkový dojazd, pretože hneď po štarte nemíňate energiu na klimatizáciu alebo vykúrenie vozidla.

*Existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú skutočný dojazd vozidla. Okrem tu uvedených a ďalších objektívnych faktorov, ako napríklad profil trate (výškové metre), to rozhodne máte vo svojich rukách! Predvídavé riadenie vozidla a primeraná akcelerácia s ohľadom na spotrebu paliva výrazne ovplyvňujú skutočný dojazd vozidla.