Infotainment.

 

AŽURIRANJA MAPA I PROGRAMA.

 

 

Ažurirajte informacije vašes infotainment sistema kako bi, na primer, primili nove funkcije ili kako biste bili pripremljeni na promene u saobraćaju.

0